Vreugdevuur in Scheveningen (Bron NOS/ Regio15)
Vreugdevuur in Scheveningen (Bron: NOS/ Regio15)

2 januari 2019

Op de site van Hart van Nederland las ik het artikel "Slecht nieuws inwoners Scheveningen met schade na vreugdevuren". Volgens het artikel zouden eigenaren met (brand)schade deze niet kunnen verhalen op hun verzekering. Deze opmerking triggerde mij. Mijn reacties op Facebook vermeld ik nu ook hier.

Volgens mij zou de schade namelijk wel verhaald moeten kunnen worden op de organisator van het vreugdevuur. Deze is immers primair verantwoordelijk voor de gevolgen van het uit de hand lopen van het vreugdevuur.

Daarnaast lijkt mij een strafrechtelijk onderzoek wegens overtreding van de misdrijven 157 en/of 158 van het Wetboek van Strafrecht op zijn plaats (zie mijn opmerking hieronder). Benadeelde partijen kunnen zich daarbij 'civiele partij' stellen ( = schadevergoeding vorderen)

Aangezien de gemeente Den Haag voor de vreugdevuren geen vergunning verleende, maar deze al jarenlang willens en wetens gedoogde en bewust niet handhaafde op de illegale vreugdevuren is zij m.i. medeverantwoordelijk voor de schade en mogelijk bovendien strafbaar voor het misdrijf art. 158 van het Wetboek van Strafrecht. ("Hij aan wiens schuld brand, ontploffing of overstroming te wijten is....").

22 januari 2019

NU.nl meldt dat de gemeente Den Haag zich niet aan haar eigen afspraken gehouden bij de opbouw van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp tijdens oudjaarsnacht. Dat blijkt dinsdag (22-1-2019) uit het openbaar gemaakte convenant tussen de gemeente, politie, bouwers en veiligheidsregio's.

Na het doorlezen van het Convenant Vreugdevuren Scheveningenn en de Brief Openbaarmaking Convenant vreugdevuren Scheveningen (RIS301632) over de openbaarmaking van het convenant bleek mij dat er géén sprake was van een rechtsgeldige vergunning of gedoogbeschikking.

Daarnaast had het ondertekende Convenant uitsluitend betrekking op de jaarwisseling 2016/2017 en dus niet voor de jaarwisselingen 2017/2018 en 2018/2019. Een convenant heeft niet de status van een gedoogbeschikking. Verder waren de latere 'afspraken' kennelijk niet in een nieuw convenant vastgelegd.

Lees in dit verband vooral ook de volgende beleidsdocumenten:

Afgevraagd kan worden of er, mede gelet op de ernstige gevolgen van het uit de hand gelopen illegale vreugdevuur, aanleiding is voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek door politie, justitie en mogelijk zelfs Rijksrecherche, vanwege de nauwe betrokkenheid van overheidsorganen (Gemeente Den Haag/burgemeester, Politie Den Haag, Veiligheidsregio Haaglanden en brandweer Haaglanden).