Foto van de kwelder in Noord-Friesland Buitendijks
Featured

Wandelen en fotograferen in Noard-Fryslân Bûtendyks

Het heeft toch wat langer geduurd dan gepland, maar de eerste Natuurfotowandeling gaat binnenkort toch echt van start. Woensdag 20 september verzorg ik een Natuurfotowandeling in een uniek en weids natuurgebied, het Noorderleeg (Noarderleech).

Het buitendijkse kweldergebied ligt ingeklemd tussen de Waddenzeedijk op deltahoogte en de Waddenzee. Enkele keren per jaar - in de herfst en winter - stroomt het hele gebied onder water. Meestal is er dan een combinatie van springtij en noordwesterstorm. Door het zoute zeewater kent het gebied een gevarieerde begroeiing, varierend van grassen tot zeekraal en zeeaster. Het kweldergebied staat bekend om de vele duizenden plevieren, steltlopers, bergeenden en ganzen die in de trektijd en winter in het gebied fourageren en verblijven. Ik vind het steeds weer indrukwekkend om al die vogels te zien fourageren en in grote wolken te zien rondvliegen.

Onlangs verzorgde ik als wandelcoach een coachsessie in het Noorderleeg. Mijn cliënt en ik maakten een stevige wandeling vanaf het Kweldercentrum dwars door het kweldergebied naar  de slikken aan het eind van de kwelder. De enorme rust, stilte en weidsheid maakten grote indruk op ons. Vandaar dat ik besloot om deze wandeling ook weer als Natuurfotowandeling aan te bieden. Ik ben erg benieuwd naar de belangstelling hiervoor.

In de Agenda vind je meer informatie over deze Natuurfotowandeling.