Enquête betekenis van groen in en rond zorginstellingen

Enquête betekenis van groen in en rond zorginstellingen

Welke betekenis (of waarde) heeft groen in en rond zorginstellingen voor jou persoonlijk?

Ik ben gestart met een jaarrond foto(boek)project om de tuinen en het groen in en rond Medisch Centrum Leeuwarden in beeld te brengen.

In het kader van dit project ben ik erg benieuwd welke betekenis groen in en rond zorginstellingen heeft voor individuele patiënten, zorgmedewerkers, bezoekers en omwonenden.

Je kunt je reactie sturen naar info@meindertvandijk.nl onder vermelding van 'enquête groen bij zorginstellingen'.  Vermeld daarbij ook in welke hoedanigheid je reageert, dus bijvoorbeeld als patiënt, zorgmedewerker, bezoeker, omwonende of anderszins.

Houd er rekening mee dat de resultaten van deze enquete (anoniem!) kunnen worden verwerkt in het nog te verschijnen fotoboek. Door te reageren verklaar je tevens toestemming te geven tot het gebruiken van quotes of zinsnedes uit je reactie.

Alvast heel hartelijk dank voor je medewerking!
Meindert van Dijk

 

Meindert van Dijk
fotograaf | natuurgids | wandelcoach
Dukerstraat 34
8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Keurmerken

Ik ben met Waddengoud bekroond.

Logo Waddenzee WerelderfgoedGastheer en Ambassadeur