Foto van Meindert van Dijk tijdens bemonderingswerkzaamheden.

Hoe gaat het toch met... Meindert van Dijk (Handhaving)

Bij opruimwerkzaamheden kwam ik onderstaand artikel in Handhaving Magazine weer tegen. Het interview vond plaats in 2003. Intussen is er wel heel veel veranderd!

Tien jaar geleden wist Meindert van Dijk zeker dat hij geen spijt zou hebben van zijn overstap van politie naar de provincie Friesland. Na 20 jaar politieman te zijn geweest deed Van Dijk in 1993 in dit blad uitgebreid uit de doeken waarom hij de platte pet had afgezworen: ’Je kunt plotseling op een heel normale manier je werk doen. Niet meer knokken voor een plaats in de organisatie. Hier bij de provincie hoef ik mensen niet te overtuigen dat milieuwethandhaving belangrijk is’.

Van Dijk geeft ook weinig subtiel aan dat de bestuurlijke handhaving luxer is geouttileerd dan de strafrechtelijke. ’Je weet niet wat je overkomt. Je krijgt een fatsoenlijke kilometervergoeding in plaats van de 19 cent bij de politie, een eigen kamer, een computer een fototoestel’.

Misschien dat die camera wel de materiele doorslag heeft gegeven, want als we Van Dijk 10 jaar later opsporen, loopt hij op het strand van Terschelling. „Ik ben vandaag bij een grote oliebestrijdingsoefening op de Waddenzee. Daar maak ik ook foto’s van. Er zijn bij zo’n actie altijd wel momenten dat je even moet wachten. Die benut ik ook om mooie platen te maken.” De weerslag van die inspanningen zijn te vinden op een website. Daar biedt Van Dijk, naast een reeks luchtopnamen, bijvoorbeeld foto’s aan van een grote bodemsanering op de Vliehors en de ATF-brand in Drachten.

Het enthousiasme voor de bestuurlijke handhaving is gebleven, meldt Van Dijk nu. „Bij de politie zeiden ze: je wordt een papierhapper. Dat viel mij reuze mee. We gaan toch ook volop op pad. Bij de politie was weinig ruimte voor milieu, terwijl ik mij er nu volledig voor kan inzetten.”

Van Dijk begon als milieu-inspecteur waterkwaliteitsbeheer bij de provincie. Maar al snel werd die afdeling overgeheveld naar het Waterschap Friesland. In het artikel uit 1993 meldde Van Dijk ook de start van MilieuDesk Nederland. Dit bedrijfje verzorgde voor ƒ145,- per jaar een tweewekelijkse knipselkrant over milieuhandhaving. Ook exploiteerde Van Dijk een vacaturebank.

„Beide initiatieven zijn vrij snel gestrand. De knipselkrant was bedoeld voor politiemensen. Op een gegeven moment merkte ik dat het te weinig opleverde. Mensen betalen niet graag voor informatie. Toch denk ik dat dit soort initiatieven een aanzet heeft gegeven tot het verbeteren van de informatievoorziening. Nu worden dit soort databanken geëxploiteerd op internet.”