De zelfstandige website Onthaasten en Genieten is beëindigd. De kosten werden te hoog en de inspanningen om de site te beheren en actueel te houden vergden aanzienlijk meer tijd dan aanvankelijk was voorzien.

Het platform Onthaasten en Genieten wordt nu op meer bescheiden wijze voortgezet op Facebook , op Twitter, op Onthaast.TV en als themapagina op deze website.