Algemene Voorwaarden Fotografie

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.

Door het gebruik van foto’s of het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.