Presentatie boek MCL-tuinen (onder voorbehoud)

Algemeen
mvd-20230215-153
  donderdag 18 juli 2024

  Medisch Centrum Leeuwarden

De beoogde publicatiedatum van mijn (foto)boek over de MCL-tuinen was 19 juli 2024. Dit is de datum waarop in 2018 mijn stamceltransplantatie plaatsvond.

Om orgnisatorische redenen is in overleg met MCL besloten deze datum te vervroegen naar donderdagmiddag 18 juli 2024.

Meer informatie volgt te zijner tijd. Houd in elk geval deze datum vrij!

 

 

Alle datums


  • donderdag 18 juli 2024