Tarieven

Eén tarief

Vanaf 2023 hanteer ik voor alle individuele wandelsessies nog maar één tarief: € 75 per wandelsessie.

Dit is inclusief een kop koffie of thee bij aanvang van de wandeling (zoveel mogelijk), mijn reistijd en reiskosten (voor sessies binnen Friesland) en 21% door mij aan de Belastingdienst af te dragen BTW. Je krijgt hiervoor gedurende een uur mijn volledige aandacht, hulp en begeleiding.

Wanneer de wandeling langer duurt dan gepland reken ik daar niets extra voor. Ook reken ik geen toeslag voor een sessie op een avond of in het weekend. Voor elke wandelsessie houd ik een dagdeel beschikbaar voor mijn voorbereiding, reistijd, wandeling en evaluatie. Zo kan ik mij volledig focussen op jou. Ik doe daarom slechts één wandelsessie per dag. De gevraagde vergoeding van 75 euro vind ik dan ook zeer redelijk.

Betaling

Betalen kan - vooraf of achteraf - op de volgende manieren:

  • contant
  • pinnen (kan ook ter plaatse)
  • via een ING-betaalverzoek of een 'tikkie'
  • door overmaking van de verschuldigde vergoeding naar bankrekening NL36INGB0001797170 t.n.v. Meindert van Dijk o.v.v. je naam en datum van de wandeling
  • na ontvangst van een factuur

Gaat een wandel- of coachsessie onverhoopt niet door dan krijg je het betaalde geld teruggestort.

Jaarabonnement

Bij wijze van proef bied ik vanaf 1 oktober 2023 ook een jaarabonnement aan voor 12 maandelijkse individuele wandelcoach sessies. Je betaalt daarvoor niet 12 x € 75 = € 900, maar slechts € 750. Een korting van maar liefst € 150. Je krijgt dan dus twee wandelcoachsessies kado! Dit bedrag dient dan wel vooraf te worden betaald.

Vergoedingen

Ziektenkosten - Zorgverzekering

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar soms vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars (bijvoorbeeld Energiek) een aparte vergoeding voor coaching. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Arbodienst

Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
Houd er rekening mee dat studiekosten vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar zijn.

PGB

Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Jongeren, studenten en minima

Ik vind het belangrijk dat iedereen, ook diegenen die het niet zo breed hebben, van mijn coaching gebruik kan maken. In beperkte mate bied ik jongeren, studenten en minima de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een korting. Neem hiervoor contact met mij op.