Inhoudsopgave

De onderstaande - voorlopige - inhoudsopgave geeft je alvast een indruk van de indeling en inhoud van het boek. Dit overzicht kan in de loop van het proces regelmatig worden bijgewerkt.

Colofon

Voorwoord

Ten geleide
 • Korte locatiebeschrijving – begrenzing projectgebied
 • globale indeling van het boek
 • documentair (combi verleden – heden - toekomst)
 • Geen patiënten in beeld vanwege privacy – AVG-regels
Inleiding – Aanleiding – Proloog
 • Mijn verhaal
  • 'Je kiest niet wat je overkomt, wel hoe je ermee omgaat.'
Geschiedenis
 • Triotel – MCL Zuid - MCL
 • Voormalige heemtuin naast het Triotel
 • Plattegronden (verleden en heden)
Tuinen van binnen naar buiten

 Per locatie:

 • Algemeen
  variatie in seizoenen (lente, zomer, herfst, winter)
  beknopte beschrijving beplanting (bomen, struiken, planten)
 • Binnentuinen
  • Mien Ruys
   • bij de Hemotologische Intensive Care (HIC)
   • voormalig Triotel
  • Winkelstraat
   • schaduw- en varentuinen
  • overige binnentuinen en patio's

 • Besloten buitentuinen
  • Afdeling Geriatrie
  • Kinderafdeling

 • Groene daken
  • sedumdaken

 • Groenvoorziening buitenom
  • rond hoofdingang en parkeerterrein
  • Spoedplein
  • Noorderbreedte
   • Revalidatie
   • Nieuw Mellens
  • Borniastraat
   • RIF
   • ingang Oncologie
   • Dunantflat
Kunst in de tuinen
 • korte beschrijving
 • benkopt overzicht: foto's, titel, kunstenaar
Natuur in de tuinen
 • vogels
 • insecten
 • planten
Aangrenzend groen
 • Heempark Wirdumervaart
 • Abbingapark
Toekomst
 • speel-/jungletuin bij Kinderafdeling
 • uitbreiding(splannen) MCL
 • sloop oud Triotel-gedeelte, inclusief de Mien Ruys-binnentuinen
Heilzaam groen bij zorginstellingen, maar ook bij bedrijven en woningen
 • voor de gezondheid (patiënten, medewerkers)
 • Natuur op Recept
 • Groene Gezonde Ziekenhuizen (etc.)
 • duurzaam
 • biodiversiteit
 • rustgevend
 • stressverlagend
Praktische vergroentips

Nawoord – Epiloog

Dankbetuigingen

Referenties – Gebruikte bronnen

Over de auteur

 

 

 Aan de totstandkoming van dit foto(boek)project wordt medewerking verleend door:
Logo Snoek Puur Groen     Logo MCL

 De Schrijflijn | Uw tekstschrijver/journalist

 

  Twirre ontwerpt

Meindert van Dijk
fotograaf | natuurgids | wandelcoach
ambassadeur van heilzaam groen
Dukerstraat 34, 8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl
www.MCLtuinen.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Natuur op recept: de impact van natuur en groen op de gezondheid