Indeling boek

De onderstaande - voorlopige - inhoudsopgave geeft je alvast een indruk van de indeling en inhoud van het boek. Dit overzicht kan in de loop van het proces worden gewijzigd. In het boek wordt uitgegaan van de situatie zoals deze was in 2023.

Waarom dit boek?
 • Allereerste boek dat de tuinen in en rond Medisch Centrum Leeuwarden in beeld brengt en beschrijft
 • Aandacht voor de heilzame effecten van groen bij zorginstellingen
 • Mijn verhaal ('Ziekenhuiskamer als vogelkijkhut')
 • Blijkt van waardering voor de aandacht voor groen door MCL
 • Dankbetuiging aan MCL voor mijn verblijf in 'mijn tuinkamer'
Ten geleide
 • Korte locatiebeschrijving – begrenzing projectgebied
 • Globale indeling van het boek
 • Documentaire opzet (combi verleden – heden - toekomst)
 • Aandacht voor privacy- en AVG-regels: in beginsel geen personen (herkenbaar) in beeld
Geschiedenis
 • Historische informatie over de locatie
 • Herkomst van namen
 • Triotel –> MCL Zuid -> MCL
 • Bornia Herne -> Noorderbreedte Revalidatie
 • Voormalige heemtuin naast het Triotel
 • Plattegronden (verleden en heden)
Tuinen en groenvoorziening

 Per (tuin)locatie:

 • Algemeen
  • variatie in seizoenen (lente, zomer, herfst, winter)
  • beknopte beschrijving beplanting (bomen, struiken, planten)
  • tonen en benoemen in de tuinen geplaatste beelden/kunstwerken
  • aandacht voor de biodiversiteit: vogels, insecten, planten,
 • Oostzijde MCL-campus - Henri Dunantweg
  • Hoofdingang met parkeerterrein
  • Winkelstraat - schaduw- en varentuinen
  • Apotheek
  • Restaurant
  • Spoedplein
  • Groene sedumdaken

 • Zuidzijde MCL-campus - Aldlânsdyk
  • Reumatologie
  • Kinderafdeling (inclusief plannen voor speel-/jungletuin)
  • Geriatrie
  • Dialysecentrum
  • Parkeerterrein medewerkers
  • wegzijde Aldlânsdyk langs sloot

 • Westzijde MCL-campus - Oostergoweg
  • Nieuw Mellens
  • Ingang parkeerterrein medewerkers met parkeergarage
  • Jelgerhuis

 • Noordzijde MCL-campus - Borniastraat
  • Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF) 
  • Ingang Oncologisch Centrum Leeuwarden (OCL)
  • Oncologisch Centrum Leeuwarden (OCL)
   • Mien Ruys-tuinen (OCL)
   • 'wintertuin'
   • patio's
  • Certe KCL-gang
  • Dunantflat
  • Noorderbreedte Revalidatie, (voormalig Bornia Herne)
Aangrenzend openbaar groen
Toekomst
 • Uitbreiding(splannen) MCL
Heilzaam groen bij zorginstellingen, maar ook bij bedrijven en woningen
 • Voor de gezondheid (patiënten, medewerkers)
 • Natuur op Recept
 • Groene Gezonde Ziekenhuizen (etc.)
 • Duurzaam
 • Biodiversiteit
 • Rustgevend
 • Stressverlagend
 • Tips
Nawoord – Epiloog

Dankbetuigingen

Referenties – Gebruikte bronnen

Over de auteur
 
Colofon

 

 Aan de totstandkoming van dit foto(boek)project wordt medewerking verleend door:
Logo Snoek Puur Groen     Logo MCL

 De Schrijflijn | Uw tekstschrijver/journalist

 

  Twirre ontwerpt

Meindert van Dijk
fotograaf | natuurgids | wandelcoach
ambassadeur van heilzaam groen
Dukerstraat 34, 8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl
www.MCLtuinen.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Natuur op recept: de impact van natuur en groen op de gezondheid