Al online sinds 1989

Het lijkt nog maar kort geleden, maar zoals de meesten van ons ben ik nog maar relatief kort actief met computers, digitale communicatie, internet en sociale media. Op deze pagina vertel ik daar meer over. Dit is een 'groeidocument' dat ik in de loop van de tijd steeds verder aanvul.

Ik was en ben nog steeds graag bezig met het verzamelen, bundelen en delen van informatie. Of het nu gaat om het maken van informatiebulletins, nieuwsbrieven, knipselkranten, fotocolumns, het bouwen en beheren van websites en beeldbanken of het intitiëren van Facebook-forums. Ik vind het allemaal even leuk. 

Hieronder volgen enkele hoogtepunten.

Landelijke Milieu-Databank Politie (LMDP)

In 1991 - nog vóór het internettijdperk - won ik met de Landelijke Milieu Databank Politie (LDMP) de Teyler Initiatiefprijs op het gebied van milieutechnische kennisoverdracht. De LMDP was een bulletin board systeem (BBS), waar maximaal twee personen gelijktijdig via een modem konden inbellen.

Logo Tulip ComputersAfbeelding van Tulip PC Compact 2Ik had dit BBS privé gebouwd met behulp van mijn allereerste personal computer, een Tulip XT PC Compact 2. Via mijn toenmalige werkgever, het Korps Rijkspolitie, kocht ik deze computer rond 1988 via het eerste PC-Privé project bij de politie. Als software gebruikte ik QuickBBS (QBBS). In 1989 kocht ik een 2400 baud Datatronics Discovery modem, waarmee ik met de PC online ging. Via FidoNet konden berichten tussen BBS-en worden uitgewisseld. Ik gebruikte daarvoor het mailprogramma D'Bridge.

FidoNet

Oude FidoNet logoOude FidoNet logoFidoNet is een computernetwerk dat volgens mij nog steeds gebruikt wordt voor het versturen van elektronische post. Het netwerk bestaat uit zogenaamde nodes. De meeste daarvan zijn publiekelijk toegankelijke BBS'en. Je kunt hier nog een oude, wereldwijde Fidonet NodeList (PDF) bekijken waarin ik als volgt sta vermeld:

2:282/230   Meindert van Dijk    Sexbierum Holland    Landelijke Milleu Data

Zoals je kunt zien beschikte de Landelijke Milieu Databank in Sexbierum over het nodenummer 2:282/230. Het BBS was toen bereikbaar via telefoonnummer +31-517-1888. Als 'sysop' (systeemoperator) staat mijn naam vermeld. Meer over het FidoNet vindt je hier op Wikipedia en in het PDF-document 'Fidonet - Een wereldwijd hobbynetwerk'.

Milieufotografie.nl

Eind 2003 bouwde ik mijn allereerste website over milieufotografie met Microsof Frontpage. Ik hostte de site destijds bij Lycos. In januari 2004 volgde de tweede website, natuurfotowandelingen.nl, eveneens gebouwd met Frontpage. 

Tijdens een cursus in 2006 bij de toenmalige Internet Academie in Leeuwarden, een initiatief van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, maakte ik kennis met Joomla, een contentmanagementsysteem (CMS). Dit is een programma om meer geavanceerde websites te maken. Dit leidde tot de 'verbouwing' van mijn websites Milieufotografie.nl en Natuurfotowandelingen.nl met behulp van Joomla. Deze websites hostte ik toen bij Jira ICT.

Wetterskip Fryslân

Van 2005 tot 2010 werkte ik als webmaster bij Wetterskip Fryslân. Ik verzorgde daar vooral het beheer van de website, het intranet en het interne infomediascherm. Gedurende deze periode werd zowel in 2007 als in 2008 de toenmalige website van dit waterschap beoordeeld als de beste website van de Nederlandse waterschappen.

Schermafdruk van de homepage (startpagina) van de toenmalige, prijswinnende website van Wetterskip Fryslan

Hydrotheek schreef hierover op 17 januari 2008:

Beste website waterschappen

Wetterskip Fryslân heeft in 2007 de beste website van de waterschappen, gevolgd door Waterschap Groot Salland en Hoogheemraadschap van Rijnland, blijkt uit het jaarlijkse checklistonderzoek van Overheid.nl Monitor.

En Blikopnieuws schreef op 21 november 2008:

Wetterskip Fryslan heeft beste website

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft Wetterskip Fryslan de beste website van de waterschappen in Nederland. Dit maakte de Overheid heeft Antwoord, een dienst van het Ministerie van BZK, donderdag bekend.

Aan de hand van zogenaamde "checklists" werd de mate van de dienstverlening via de website beoordeeld bij ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen gemeten. De "checklists" bevatten beoordelingscritieria voor het verbeteren van de dienstverlening door de overheid en het oplossen van knelpunten. De beoordelingscriteria worden jaarlijks aangepast. 

Ik was erg trots op dit resultaat, waar Web software developer Vincis, mijn andere waterschapcollega's en ik erg ons best voor hadden gedaan.

Duurzaam

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.orgIk ben mij ervan bewust dat de hosting van websites nogal wat stroom verbruikt. Veelal wordt deze stroom nog opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals aardkool, aardolie en aardgas. The Green Web Foundation streeft naar en werkt aan een fossielvrij internet. Inmiddels is een groeiend aantal webhosts aangesloten bij The Green Web Foundation. Deze hosts bieden nu 'groene webhosting' via groene stroom aan. Via mijn huidige webhost Combell Group NV host ik mijn websites nu groen en duurzaam.