Enquête betekenis van groen in en rond zorginstellingen
Featured

Enquête betekenis van groen in en rond zorginstellingen

Welke betekenis (of waarde) heeft groen in en rond zorginstellingen voor jou persoonlijk?

Ik ben gestart met een jaarrond foto(boek)project om de tuinen en het groen in en rond Medisch Centrum Leeuwarden in beeld te brengen.

In het kader van dit project ben ik erg benieuwd welke betekenis groen in en rond zorginstellingen heeft voor individuele patiënten, zorgmedewerkers, bezoekers en omwonenden.

Je kunt je reactie sturen naar info@meindertvandijk.nl onder vermelding van 'enquête groen bij zorginstellingen'.  Vermeld daarbij ook in welke hoedanigheid je reageert, dus bijvoorbeeld als patiënt, zorgmedewerker, bezoeker, omwonende of anderszins.

Houd er rekening mee dat de resultaten van deze enquete (anoniem!) kunnen worden verwerkt in het nog te verschijnen fotoboek. Door te reageren verklaar je tevens toestemming te geven tot het gebruiken van quotes of zinsnedes uit je reactie.

Alvast heel hartelijk dank voor je medewerking!
Meindert van Dijk

 

 Aan de totstandkoming van dit foto(boek)project wordt medewerking verleend door:
Logo Snoek Puur Groen     Logo MCL

 De Schrijflijn | Uw tekstschrijver/journalist

 

  Twirre ontwerpt

Meindert van Dijk
fotograaf | natuurgids | wandelcoach
ambassadeur van heilzaam groen
Dukerstraat 34, 8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl
www.MCLtuinen.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Natuur op recept: de impact van natuur en groen op de gezondheid